Kinezyterapia

DZIECI I NIEMOWLĘTA 
W pracy z najmłodszymi pacjentami pracuję głównie metodą NDT Bobath. W tej metodzie terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Wykorzystuje się ja głównie w pracy z niemowlętami wykazującymi opóźnienia rozwoju oraz dziećmi z różnymi deficytami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi, asymetrią ułożeniową itp.
 Oprócz tego w mojej ofercie są zajęcia indywidualne dla dzieci z zakresu korygowania wad postawy oraz innych dysfunkcji takich jak skoliozy, choroba Scheuermanna. 

DOROŚLI
Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych z takimi dysfunkcjami jak:

  • dyskopatia – odbudowa stabilizacji głębokiej

  • ograniczenia ruchomości – relaksacja poizometryczna

  • rwa barkowa, kulszowa – neuromobilizacje

  • stany po złamaniach, skręceniach – ćwiczenia czynne wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, odbudowa stabilizacji

  • skoliozy- normalizacja napięcia mięśni w obrębie kręgosłupa i kończyn.

  • Niedowłady, stany gdzie została utracona funkcja kończyn, tułowia – PNF - celem metody jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby bądź wypadku. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.