Można mnie znaleźć także na Facebooku

Galwanizacja - jest zabiegiem elektroleczniczym, w trakcie którego wykorzystuje się działanie prądu stałego (galwanicznego) na organizm człowieka. Jego działanie zwiększa ukrwienie, zwiększa pobudliwość układu nerwowo – mięśniowego, zmniejsza napięcie mięśni, uśmierza ból.