Można mnie znaleźć także na Facebooku

Prąd Traberta Jednobiegunowy prąd o częstotliwości ok.143 Hz, którego cechą jest silne działanie przeciwbólowe oparte na teorii bramki kontrolnej Walla i Melzaca. Podczas przepływu prąd ten powoduje drżenie mięśni, wibrację, zmniejszając ich napięcie, co dodatkowo zwiększa efekt przeciwbólowy. Ma silne działanie przeciwbólowe