Można mnie znaleźć także na Facebooku

Prądy interferencyjne -powstają w wyniku nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości, niezmodulowanych, o nieznacznie różniących się częstotliwościach. W skutek interferencji zachodzącej w tkankach następuje modulacja amplitudy i w jej wyniku powstają impulsy małej częstotliwości. Prądy interferencyjne mają działanie przeciwbólowe, powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia, poprawiają odżywianie tkanek, obniżają lub pobudzają napięcie mięśni.