Można mnie znaleźć także na Facebooku

TENS Jest to metoda elektroterapii służąca do zwalczania zarówno bólu ostrego jak i przewlekłego. To przez skórna stymulacja elektryczna nerwów za pomocą prądów niskiej częstotliwości. TENS-y działają na różnych poziomach układu nerwowego (obwodowym, rdzeniowym, ośrodkowym). Prądy te zagłuszają sygnały bólowe i uwalniają pacjenta od uciążliwych dolegliwości.