Można mnie znaleźć także na Facebooku

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych z takimi dysfunkcjami jak:

  • dyskopatia – odbudowa stabilizacji głębokiej

  • ograniczenia ruchomości – relaksacja poizometryczna

  • rwa barkowa, kulszowa – neuromobilizacje

  • stany po złamaniach, skręceniach – ćwiczenia czynne wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, odbudowa stabilizacji

  • skoliozy- normalizacja napięcia mięśni w obrębie kręgosłupa i kończyn.

  • Niedowłady, stany gdzie została utracona funkcja kończyn, tułowia – PNF - celem metody jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby bądź wypadku. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.