Można mnie znaleźć także na Facebooku

W pracy z najmłodszymi pacjentami pracuję głównie metodą NDT Bobath. W tej metodzie terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowychi ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Wykorzystuje się ja głównie w pracy z niemowlętami wykazującymi opóźnienia rozwoju oraz dziećmi z różnymi deficytami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi, asymetrią ułożeniową itp.

 Oprócz tego w mojej ofercie są zajęcia indywidualne dla dzieci z zakresu korygowania wad postawy oraz innych dysfunkcji takich jak skoliozy, choroba Scheuermanna.